Public Holidays in Burundi

Public & Holidays Burundi

1 มกราคม – วันปีใหม่

5 กุมภาพันธ์ - วันเอกภาพ

6 เมษายน - Cyprien Ntaryamira Day

1 พฤษภาคม – วันแรงงาน

สี่สิบวันหลังจากอีสเตอร์ – วันแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์

1 กรกฎาคม – วันประกาศอิสรภาพ

15 สิงหาคม – วันอัสสัมชัญ

13 ตุลาคม - วัน Rwagasore

21 ตุลาคม - วัน Ndadaye

1 พฤศจิกายน – วันออลเซนท์

25 ธันวาคม – วันคริสต์มาส

查看地图
查看地图
汇率   to

  1 =